Jak zdobyć szlak?

Aby zdobyć szlak wystarczy wykonać trzy poniższe kroki:

  1. Odwiedź wszystkie Sanktuaria i módl się w nich w intencji Diecezji Pelplińskiej i swoich intencjach.
  2. Obecność w każdym miejscu potwierdź pieczątką w PASZPORCIE PIELGRZYMA.
  3. Zostań zdobywcą szlaku i odbierz certyfikat!
    Certyfikat możesz otrzymać osobiście lub drogą pocztową – wystarczy przesłać uzupełniony paszport na adres:

Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej
ul. Biskupa Dominika 11,
83-130 Pelplin.

W przesyłce zwrotnej otrzymasz certyfikat 🙂