Regulamin szlaku

 

 

Mój Syn pragnie, abym była bardziej znana i kochana

(z orędzia fatimskiego)

 

„Szlak Sanktuariów Maryjnych Diecezji Pelplińskiej”

REGULAMIN

W roku 2017, w którym Kościół wspomina, 100 rocznicę objawień fatimskich Wydział Duszpasterski ustanawia „Szlaku Sanktuariów Maryjnych Diecezji Pelplińskiej”. Jest on odpowiedzią na pragnienie Jezusa, wyrażone w orędziu z Fatimy, aby Matka Boża była bardziej znana i kochana. Celem ustanowienia szlaku jest zdynamizowanie i ożywienie kultu maryjnego w diecezji pelplińskiej, szczególnie w istniejących już miejscach Jej kultu.

Postanowienia ogólne

 1. W roku 100 – rocznicy objawień fatimskich Wydział Duszpasterski ustanawia „Szlak Sanktuariów Maryjnych Diecezji Pelplińskiej”.
 2. Celem ustanowienia Szlaku jest zdynamizowanie i ożywienie kultu maryjnego poprzez zmotywowanie ludzi, do odwiedzenia Sanktuariów Matki Bożej w diecezji pelplińskiej.

Warunki zdobywania Szlaku

 1. Szlak może zdobywać każdy bez względu na wiek.
 2. Czas zdobywania jest nieograniczony.
 3. Szlak może być zdobywany podczas indywidualnych i zbiorowych wędrówek, pielgrzymek (pieszych, rowerowych, samochodowych i autokarowych) oraz wycieczek na terenie Diecezji Pelplińskiej.
 4. Zdobycie Szlaku jest potwierdzane certyfikatem.
 5. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest wizyta we wszystkich Sanktuariach Maryjnych Diecezji Pelplińskiej oraz w Katedrze Pelplińskiej. Zachęca się uczestników także do przeżywania każdej wizyty poprzez modlitwę do Matki Bożej w wybranej przez siebie intencji oraz w intencji Diecezji Pelplińskiej.
 6. Obecność w każdym z miejsc kultu Matki Bożej powinna być udokumentowana zdobyciem adekwatnej pieczątki w paszporcie pielgrzyma.
 7. Wykaz miejsc objętych Szlakiem:
 • Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Zamartem (Zamarte, ul. Klasztorna 2, 89-430 Kamień Krajeński).
 • Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Świeciu (Parafia MB Częstochowskiej i św. Stanisława Biskupa, ul. Farna 4, 86-100 Świecie).
 • Sanktuarium Kalwaryjskie w Wielu (Parafia św. Mikołaja, ul. Derdowskiego 1, 83-441 Wiele)
 • Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Topolnie (Parafia Nawiedzenia, Najświętszej Maryi Panny, Topolno, 86-120 Pruszcz Pomorski).
 • Sanktuarium Matki Bożej Królowej Kaszub w Sianowie (Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia NMP, 83-328 Sianowo 16).
 • Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Płochocinie (Parafia
  św. Wawrzyńca, Płochocin 7, 86-160 Warlubie).
 • Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pomorza i Matki Jedności w Piasecznie (Parafia Narodzenia NMP, 83-123 Piaseczno 11).
 • Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Lubiszewie (Parafia Świętej Trójcy 83-112 Lubiszewo).
 • Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kościerzynie (Kaplica MB Królowej Aniołów, ss. niepokalanki, ul. 8 marca 2, 83-400 Kościerzyna).
 • Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Kościerzynie (Parafia Świętej Trójcy, pl. Jana Pawła II, 83-400 Kościerzyna).
 • Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Królowej Krajny w Byszewie (Parafia Świętej Trójcy, Byszewo, 86-017 Wierzchucin Królewski).
 • Bazylika katedralna Diecezji Pelplińskiej z wizerunkiem Maryi Wniebowziętej (Plac Mariacki 2, 83-130 Pelplin).

Weryfikacja

 1. Weryfikacji dokonuje Wydział Duszpasterski Diecezji Pelplińskiej na podstawie Paszportu Pielgrzyma. Zdobywający Szlak chcąc uzyskać certyfikat przekazuje do weryfikacji Paszport Pielgrzyma osobiście w Sekretariacie Wydziału Duszpasterskiego lub drogą pocztową pod adres: Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej, ul. Biskupa Dominika 11, 83-100 Pelplin.
 2. Wydział Duszpasterski w trybie honorowym, osobom szczególnie zasłużonym w propagowaniu Szlaku, poszczególnych sanktuariów, jak i samej osoby Matki Bożej, może przyznać odznakę Szlaku Sanktuariów Maryjnych Diecezji Pelplińskiej.

Postanowienia końcowe

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej.
 2. Regulamin został przyjęty i zatwierdzony w dniu 7 czerwca 2017 roku.
 3. Postanowienia regulaminu obowiązują od dnia zatwierdzenia.
 4. Dystrybutorem Paszportów Pielgrzyma, certyfikatu i odznaki jest Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej.