Szlak Sanktuariów

Najświętsza Maryja Panna, która bardzo mocno kocha każdego człowieka, wybiera na całej ziemi miejsca szczególne, w których czeka na Swoje dzieci, i w których chce, abyśmy zawsze mogli się poczuć jak w domu, jak u Mamy. W tych wybranych przestrzeniach, zwanych sanktuariami, wyraźnie rozbrzmiewa maryjne pragnienie bycia blisko każdego z nas, naszych spraw: radości i krzyży.

Swoją obecnością i nadzwyczajnym działaniem naznaczyła Maryja także diecezję pelplińską. Jedenaście kościołów wyróżniła darem wybrania i wyjątkowego umiłowania czyniąc z nich szeroko otwarte przestrzenie łaski i błogosławieństwa. Także w Katedrze w Pelplinie obrała sobie tron patrząc z wysokości głównego ołtarza na ziemie Kaszub, Kociewia, Borów tucholskich i Krajny, aby roztaczać nad nimi Swoją opiekę.

Rok 2017, czas wspominania wielu rocznic objawień maryjnych, przyniósł powstanie Szlaku Sanktuariów Diecezji Pelplińskiej. Utworzenie Szlaku oraz diecezjalna peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej były odpowiedzią na prośbę Zbawiciela wyrażoną 100 lat wcześniej w Portugalii. Jezus Chrystus mocno zaznaczył trójce pastuszków, że chce, aby Jego Matka była bardziej znana i kochana.

Wyruszając do dwunastu kościołów Szlaku Sanktuariów Maryjnych poznajesz Matkę Bożą przez doświadczenie Jej obecności i uczysz się mocniej Ją kochać. W tym pielgrzymowaniu pozwalasz także, aby Ona stała się Twoją drogą do Pana Jezusa tak, jak stała się Jego drogą do Ciebie.

 

mapa diecezji pelplińskiej